Havajské léčení Huna (3)

Netradiční terapie

Potřetí se setkáváme s havajskou léčitelkou českého původu Marjánkou, léčitelským jménem Kukui, která nám představuje tradiční havajskou léčitelskou metodu Huna. Potěšil nás velký zájem o seminář Huna, který Marjánka vloni uspořádala pro naše čtenáře. Další seminář se uskuteční patrně v listopadu – budeme zájemce včas informovat.

MEDITACE NA MÍR

Na začátku dnešního povídání bych vás, milí čtenáři, ráda pozvala ke krátké meditaci na téma mír, havajsky Maluhia:

Žehnejte všem známkám ticha, klidu, míru a vyrovnanosti jako klidné vodě nebo vzduchu, všem vzdáleným rozhledům, horizontům, hvězdám a Měsíci, všem známkám krásy na pohled, zvuku nebo doteku, čistým barvám a tvarům, v přírodě nebo uměle vytvořeným. Představte si to v největší podrobnosti. Představte si, co vidíte a jaký máte pocit.

Poděkujte svému vyššímu já, andělovi strážnému, za vnitřní mír.

Poděkujte za mír a pohodu v domovech vašich rodin a přátel.

Poděkujte za mír ve všech koutech světa.

Zhluboka se nadechněte a vraťte se do »TEĎ A TADY«.

Při meditaci často pracuji s oltářem, sestaveným ze čtyř živlů. Škeble představuje vodu, orlí péro představuje vzduch, růžový křišťál zemi a zapálená svíčka oheň.

PŘIJÍMÁNÍ ENERGIE

Huna často pracuje s přírodou a prostřednictvím přírody si také můžeme zvýšit osobní energii. Při přijímání energie vody upažíme a s nádechem přitáhneme energii do oblasti solárního plexu – se zkříženýma rukama.

Při přijímání energie vzduchu vzpažíme ruce šikmo vzhůru a opět uložíme energii do oblasti pupku – se zkříženýma rukama.

Při přijímání energie země se dotkneme země a s nádechem opět energii uložíme do stejné oblasti.

Při přijímání energie ohně se vzpažené ruce spojí se sluncem nebo s hvězdami a opět s nádechem přitáhnou energii do oblasti solar plexu.

MEDITACE NA VÍTR

Moje oblíbená meditace pro změny v mém životě je meditace na vítr: Zavřete oči a spojte se s větrem. Slyšte vítr, pociťte ho a oceňte vítr ve vašem životě. Přemýšlejte o tom, jakou hodnotu má. Vítr přináší změnu. A teď se zeptejte sami sebe: „Jakou změnu chci přinést do svého života?“

Změna může být například v oblasti vašeho zdraví, ve vaší materiální situaci anebo ve vašich vztazích. Odpovězte sami sobě, kde si přejete změnu.

Představte si kladný výsledek této změny. Představte si ho podrobně a pociťte, jak se cítíte při tomto dobrém výsledku. Představte si to zvukem, pocitem i dotekem.

DALŠÍ PRINCIPY HUNY

Po vydání mých článků (REGENERACE 9/ 2000 a 9/2001) se se mnou spojilo mnoho čtenářů, aby mi poděkovali za to, jak jim práce s Hunou pomáhá, a získali další podrobnosti o principech huny. Zde jsou:

 • IKE. Svět je to, co si myslíme, že je. Příklad: je vaše sklenice napůl prázdná, nebo napůl plná? Uvědomte si, že si můžete vybírat myšlenky, které si myslíte, čemu věříte a co na základě toho děláte, protože chcete-li zlepšit vaši skutečnost, zlepšete své myšlení. Příklad: někdo si může přát změnit nedostatek úspěchu v práci v úspěch. Při praxi principu IKE si tedy uvědomte, čemu skrytě věříte o úspěchu, a změňte své myšlení.
 • KALA. Není žádných omezení. Ciťte se svobodní změnit názor o omezeních, které si myslíte. Hranice a omezení, ať už jsou užitečné nebo ne, jsme si sami vytvořili a proto je také můžeme změnit. Představte si omezení jako překážky k dosažení toho, co si přejete. Pomocí kladných potvrzení pocitů a rozhodnutí můžete dojít až do žádoucího cíle.
 • MAKIA. Energie proudí tam, na co se soustřeďujeme. Vaše myšlenky dávají energii vašemu chování a zpětně vaše chování dává energii vašim myšlenkám.
 • MANAWA. Teď je okamžik moci, nebo síly. Tedy, buďte zakotvení v přítomnosti, když chcete udělat změnu. Jeden ze způsobů, jak zůstávat v přítomnosti je všímat si a žehnat podrobnostem kolem nás. Teď je okamžik, jak ovlivnit to, co se děje. Havajané měří podstatu času změnami, vidí ji jako řeku, potoky času, eventuálně jako oceán, jako prodloužené vědomí. Budoucnost je něco, co se ještě nestalo. Aby se mohla změnit, musíme změnit přítomnost. Proto mluvte, ciťte se a pohybujte, jako by vaše cíle byly pravdou už teď.
 • ALOHA. Milovat znamená být šťastný. Proto se radujte a buďte šťastní se vším, co je dobré a krásné. Žehnáním další dobré a krásné vzroste. Láska roste s vděčností, oceněním, péčí a radostnou službou. Duševní síla je ovocem lásky. Láska je pohyb a plynulost. Láska je potůček, který volně protéká. Lidé jsou tak šťastní, jak se rozhodnout být. Cítit se dobrým je smyslem života, a proto si představujte rozdávání a přijímání.
 • MANA. Všechna síla pochází zevnitř nás. Huna rozděluje myšlení na kladné, záporné a zbytečné. Kladné myšlení je zakotvené mimo jiné i v principech, o kterých mluvíme. Záporná je dříve zmíněná druhá strana mince a zbytečné myšlení je takové, kdy v noci nespíme, ale snažíme se něco v duchu vyřešit, aniž bychom vstali a něco s tím začali dělat. Podle Huny se pak neodsuzujeme za naše myšlenky, ať už jsou jakékoliv, náš intelekt je jako moudrá babička, která si vědomě vybírá kladné myšlenky a případně si všimne myšlenky záporné nebo zbytečné a poradí: „Ty jsi byla pěkně zbytečná-záporná myšlenka, na tebe si nechci dělat čas, jdi do kouta.“ Kladné myšlenky spojené s principem MANA jsou například: „Věřte, že máte sílu pro změny, důvěřujte, že vaše spojení se zřídlem je neotřesitelné. Zesilte toto spojení potvrzením a představivostí. Představte si, že vaše tělo, mysl i duch potřebuje vaše vedení a řekněte jim vašimi city i tělem, jak se chovat, abyste vytvořili, co si přejete.
 • PONO. Učinnost je mírou pravdy. Při meditaci pak ještě můžete přemýšlet i o dalších myšlenkách, jako například: Buďte dobří v tom, co děláte, a dělejte to nejlepší, co umíte. Vždycky je ještě další způsob, jak věci dělat. Čím lepší způsoby, tím lepší je konec. Všechno, co je dobré, šťastné, správné, úspěšné a vzkvétající, má správný výsledek. To, co dobře pracuje, je pravdou. K dosažení cílů zaměňte záporná slova kladnými, záporné představy kladnými, záporné postoje pozitivními. Zkusme si to: Co je kladná strana strachu? (odvaha) rozmrzelosti? (radost) pochyb? (důvěra) stresu? (uvolnění se).

NAŠE TŘI JÁ

 • LONO znamená vědomí, mozek nebo mysl. Jeho funkcí je zdůvodňování, motivací je porozumění a jeho nástrojem je představivost.
 • KU znamená podvědomí a také tělo. Jeho funkcí je paměť, motivací je rozkoš, radost a potěšení a jeho nástrojem je pocit.
 • AMAKUA znamená nadvědomí, nebo vyšší vědomí, božské v nás samých a anděl strážný. Jeho funkcí je tvořivost, motivací harmonie a jeho nástrojem energie. AMAKUA je nejen v každém člověku, ale také ve skupině, v místě i věcech. AMAKUU vesmíru nazývají někteří lidé Bůh.

LÉČENÍ PROCESEM HAIPULE

Jeden ze způsobů, jak spojit ducha, mysl a tělo, se podle Huny jmenuje HAIPULE. Tento proces harmonizuje, léčí, přináší změny anebo uskutečňuje nové podmínky a okolnosti. HAIPULE znamená i meditace, nebo modlitba. Jeho hlavním prostředkem je žehnání přítomnosti.

 • HA znamená dech, duch nebo život. Také to znamená vyslovit. V tomto procesu to znamená zvýšit energii pomocí dýchání pikopiko.
 • PU znamená s důvěrou si představit dobro.
 • LE neboli HO-OPONOPONO znamená, vedle specifické formy havajské rodinné terapie, také duševní vyčištění, uvedení věcí pořádku, spravit, zhodnotit a upravit. PONO mimo jiné znamená i dobrotu, zdraví, pohodu, blahobyt, lehkost a ulevení si.

Proces HAIPULE přináší vitalitu a uskutečnění toho, co si přejete. Vyzkoušejte si tento proces pomocí předmětu, který si můžete najít ve vodě, jako např. kamínek nebo škebli.

Vezměte tento předmět do levé ruky a dýcháním pikopiko si zvyšte energii. Tím zároveň oznámíte podvědomí, že se stane něco důležitého. Takže se několikrát nadýchněte temenem hlavy a vydechněte pupkem. Podívejte se na předmět v levé ruce a zeptejte se, co má ten předmět s vámi společného.

Zadívejte se na předmět ve vaší dlani. Představuje vodu. Jakou roli hraje voda v našem životě? Za co jí vděčíme? A jak se voda potýká s překážkami?

Staňte se na chvíli řekou. Vyberte si řeku, kterou máte rádi. Připomeňte si její barvu, vůni i zvuk. Vlastností řeky je plynulost a tak plujte chvíli spolu s vaší řekou. Staňte se tichou vodou i vodou v pohybu, peřejí. Všimněte si, jak se řeka vyrovnává s problémy, jako jsou skály nebo velké balvany v cestě.

A teď si uvědomte podmínky nebo zkušenost, kterou chcete změnit, např. strach, zlobu, depresi, chudobu nebo nemoc. Může se jednat o vás, nebo o někoho jiného. Zaměňte zápornou kvalitu za kladnou, strach za odvahu, zlobu za lásku, depresi za nadšení, chudobu za hojnost, nemoc za zdraví, atd… Řekněte si například: Vždycky mám dostatek peněz na všechno, co potřebuji. Do pravé dlaně si mentálně uložte člověka, který potřebuje vyléčit. Pokud to nejste vy sami, zeptejte se ho, zdali vaši pomoc přijme.

Vytvořte si duhu z levé dlaně do pravé a po duze pošlete změněný pozitivní stav. V pravé dlani si představte co nejživěji vytoužený stav. Použijte všechny smysly a představte si, co slyšíte, co cítíte, co chutnáte… Prožívejte to, jako by vše byla skutečnost.

Váš fyzický postoj také dodává energii myšlení. Protože vaše podvědomí (KU) nerozpozná skutečnost od představivosti, učí se i od fyzického vyjádření. Např. když si jen tak kulháte, podvědomí si myslí, že jste nemocní. Proto se chovejte jako odvážní, šťastní, bohatí, nadšení a zdraví. Dělejte to co nejčastěji. Pochybujete-li a máte strach, vyjadřujte tělem odvahu a sebevědomí, zlobu vyléčíte vyjádřením hravosti, pružnosti a radosti, depresi nadšením a radostným očekáváním a představováním si těla naplněného energií.

Znovu si živě připomeňte kladný výsledek vašich změn a řekněte se mnou: „A tak to je!“ Havajané doslova říkají: „Jemný déšť již začal!“ Závěrem poděkujte sami sobě za rozhodnutí, že budete na sobě pracovat, a za příležitost, kterou jste uchopili v dopracování k vyššímu já. Vdechněte dech života (HA) do předmětu, noste ho u sebe a opakujte si pozitivní výsledek co nejčastěji.

PRÁCE S MENTÁLNÍ ZAHRADOU TIKI

Podle Huny se každá vnější zkušenost odráží v myšlení a zpětně každá myšlenka se odráží ve vnější zkušenosti. Změněním myšlenek tudíž můžeme změnit zkušenosti a naopak. Využití mentální zahrady:

K odpočinku. Kdykoliv se cítíte v napětí nebo unavení, můžete si v zahradě udělat malou dovolenou. Určete si zde místo, kde se vám dobře odpočívá, např. houpací síť. Buďte zde skutečně přítomní všemi smysly. Za pár okamžiků vaše TIKI tělo umožní vašemu fyzickému tělu úlevu.

Tlumočení. Na jisté úrovni zahrada představuje stav vaší mysli, takže může být tlumočena jako symbol ve snu. Jsou to ale symboly vlastní jen vám samým a tak se pro nejlepší vysvětlení můžete nejlépe obrátit k vašemu vyššímu já. Obecně je možná i nápověda, např. nedostatek vody v zemi nebo rostlinách může znamenat nedostatek nebo odpírání citů. Poupata, která se neotvírají, můžou znamenat záporné myšlenky. Hlavně věřte tomu, co vám napoví intuice.

Úprava zahrady. Zahrada roste a mění se, stejně jako vy. Jestliže jdete do zahrady šťastní, bude podle toho vypadat. Jestliže tam jdete zmatení, nešťastní a strachuplní, i to bude vidět na zahradě. Když vylepšíte podmínky v zahradě, ovlivní to také stav vaší mysli, těla i pocitů. Je dobré navštěvovat svou zahradu denně, nejlépe ráno a večer. Tam se rozhlédněte, v jakém je stavu, najděte něco, co můžete jakýmkoliv způsobem zušlechtit (vytrhat plevel, zalít, ošetřit květy…) Ve své vymyšlené zahrádce máte vždy k dispozici všechno, co potřebujete.

Pomocníci. Jsou buď užiteční, nebo dobří společníci. Vaši dělníci, nebo odborníci, kteří pracují pod vašim vedením. Váš strach, pochyby a souhrn toho, čemu věříte, mohou někdy způsobit potíže ve změnách, ale když úkol uložíte pomocníkům, vyhnete se těmto překážkám. Ti pak mohou odnést věci ze zahrady, nebo jiné přinést a zorganizovat zahradu novým způsobem. Pomocníci mohou být lidé, ale také jimi mohou být vymyšlené bytosti jako skřítkové a lesní víly. Objeví se, kdykoliv na ně pomyslíte.

Odpověď. Ve vaší kouzelné zahradě se můžete ptát a všechno, stromy, ptáci, tráva i pomocníci, vám dají odpověď. Taková konverzace může být použitá k tlumočení, hlubšímu porozumění či k radě.

Rádci. Do zahrady si můžete pozvat i osobní rádce. Prostě se postavíte doprostřed zahrady a zavoláte je. Můžete si zavolat konkrétního dárce na danou situaci, např. zdravotního rádce, rádce na blahobyt nebo mudrce. Až se rádce objeví, pozdravte ho, dejte si čas, aby se vám rádce zaostřil, abyste slyšeli jeho pohyby nebo zvuky. Dotkněte se ho a teprve potom můžete začít konverzovat. Ale pozor! Jestliže vám rádce začne dávat rozkazy, okamžitě ho zadržte. Rádce máte od toho, aby vám poradil a konečné rozhodnutí nechal na vás. Rádce může být člověk, zvíře, nebo mytologická postava.

Zrcadlo. Všechno, co je ve vašem životě, se může zrcadlit ve vaší zahradě. Jestliže máte problém (fyzický, mentální, společenský, pracovní anebo duševní), bude přítomen i ve vaší zahradě a objeví se vám v podobě obrazu. Někdy je symbol velice nejasný, jindy přesný. S porozuměním obrazu si nemusíte dělat starosti, důležité je problém v zahradě opravit. Zdá se to až příliš jednoduché, ale bude to mít nesmírný vliv ve vašem životě.

LÉČENÍ VZTAHŮ

Hunu můžeme použít k vyléčení vztahů. Pomocí sedmi principů můžeme vytvořit dobrý vztah k druhým, k životu a k sobě samému. Čím lepšími lidmi budeme my sami, tím lepší přátelství můžeme vytvořit. Pomocí Huny si můžeme zvýšit sebeúctu, sebeocenění a sebedůvěru.

Uvedená léčení můžeme provádět potichu, nebo nahlas. Obojí vede k žádoucím výsledkům.

Zvýšení sebeúcty. Opakujte si: „Jsem dobrá, jsem výborná!“ Vydržte si to říkat alespoň hodinu. Můžete přitom překládat své kamínky z jedné misky na druhou. Jestliže máte vyšší sebeúctu, lidé se k vám podle toho chovají.

Zvýšení sebeocenění. Představujte si, že přijímáte dary od různých konkrétních lidí. Jestliže se na to nebudete moci soustředit, znamená to, že se bráníte a dost se neoceňujete. Opakované tvrzení „Já si to zasloužím.“ vám pomůže přijímat lehčeji. Jestliže se nezměníte uvnitř, budete prožívat pouze dočasnou a venkovní změnu. Cit a pocit je střetnutí mysli a těla. Čistý cit nezná směru. Jako zkoušku si zkuste představit, že byste přijímali dar od někoho, s kým nemáte dobrý vztah.

Máte dost důvěry a sebedůvěry? Přesvědčte se o tom následující zkouškou. Namalujte na papírek symbol něčeho, co byste si přáli ve vašem životě. Papírek složte a dejte ho někomu jinému. Jak jste se při dávání cítili? Pocit ztráty a smutku napovídá o malé míře sebedůvěry. Zlobu nad tím, že se musíte symbolu vzdát říká, že dost nevěříte vesmíru, že se dostane i na vás, a myšlenky jako Co když to ti lidé nebudou chtít? znamenají, že chcete prodávat a ne darovat.

Znalost sebe sama vám pomůže ve vhodnějším výběru vašich přátel. Chcete víc sám sebe poznat? Zkuste odpovědět na pár otázek:

1) Vyjmenujte tři písničky, které se vám nejvíc líbí.

2) Napište si tři věci, které byste si vzali na opuštěný ostrov.

3) Jaké tři věci byste změnili, kdybyste měli moc změnit svět?

4) Jaké tři věci dobře umíte?

5) Jaké tři věci se vám v chování lidí nejvíc líbí?

6) Vyjmenujte své tři nejoblíbenější postavy z knihy nebo z filmu.

Odpověď 1: Ukazuje vaši filozofii života, vaše očekávání, nápady a pohled na svět. Odpověď 2: Hodnoty, které ovlivňují vaše rozhodnutí při vytváření přátelství. Odpověď 3: Představuje v podvědomí částečný důvod, proč tady jsme. Odpověď 4: Způsoby, jak uskutečnit smysl života, jak vyřešit problémy a vytvořit vztahy. Odpověď 5: Vyjasňuje podpůrné kvality okolo vás a uvnitř vás samých. Odpověď 6: Ukazuje ideální představu sama sebe, o co se snažíte ve vašem vlastním chování.

Myšlenky, které nám mohou pomoci k výběru přátel a ke zlepšení vztahů: „Lidé se chovají tak, jak se chovají, protože já se chovám tak, jak se chovám. Někteří lidé mě budou milovat, ať dělám, co dělám. Jiní mě nebudou mít rádi, ať dělám, co dělám.“

Snižte počet pravidel, jež si pro přátele určujete. Dovolte lidem, aby byli takoví, jací jsou. Všímejte si toho, co si lidé přejí, a v tom je podporujte. Jestliže chcete upravit své vztahy, zamyslete se nad tím, zda jste někdy nekritizovali, nahlas nebo v duchu, anebo nesetrvávali na tom, co se vám na druhém nelíbí.

Nikoho, ani sami sebe s nikým nesrovnávejte. To je tajemství štěstí. Utopte se v žehnání. Zaostřete se na vše dobré a krásné ve vašem životě. Například se po dobu celé minuty soustřeďte na to, co máte rádi na někom jiném. Někteří lidé se mohou vidět denně, přesto se neznají, protože mají zafixované názory jeden o druhém. Tady je možno aplikovat princip KALA, svoboda, otevřené přátelství. Symbolem a připomínkou KALA na Havaji je otevřený věnec, kterým si Havajané zdobí ramena. Anglicky »open lei«, nám připomíná, abychom si udržovali otevřený pohled na člověka, aby měl možnost růstu a prostor pro změny. Některý z vašich přátel třeba hodně povyrostl, ale protože vy si ho pamatujete jako zbabělce, bude se i nadále ve vaší společnosti chovat jako zbabělec, protože tuší, že to od něj očekáváte. Pomáhá mu k tomu podvědomí, které se vrátí do starých zvyků. Nově nabyté návyky se musí stále nacvičovat. Ve styku se známými lidmi musíme také připustit, že stejně jako se změnili fyzicky, změnili se i citově. Musíme k nim přistupovat tak, jací jsou teď. Tím, že je budeme oceňovat, zůstaneme v přítomnosti. Pokusme se jim odpustit, jací byli nebo nebyli. Dívejme se na ně v současnosti tak, jací jsou teď. Rozdávejme, přijímejme je a podporujme, aby byli nejlepší, jací dokážou být. Važme si jich, jací jsou teď. Zvyšujme svou toleranci.

Proces odpuštění není jen o zapomnění špatného, ale o schopnosti netrvat na našem starém postoji a očekávání. KALA také doslova znamená vzdát se něčeho, pustit to. Neschopnost něco pustit vede k napětí, které vede ke zlobě. Pak musíme žít ve stavu zloby. Jiný způsob, jak zlepšit vztah, je změnit názor na to, co se v minulosti stalo. Také se můžeme rozhodnout, že to, co se stalo, není důležité. Nebo zapomenout na to, co se stalo. Můžeme se soustředit na užitek z toho, že vztah upravíme. Můžeme si vybrat, jak se budeme chovat, a to si můžeme nacvičovat. Jestliže změníme jednu stranu vztahu, změní se i druhá. Přátele získáme tím, že budeme přátelští. Jeden ze způsobů meditace na toto téma je soustředit se na slovo přítel a najít na každé písmeno kladnou kvalitu podstaty přátelství. V angličtině FRIEND: F může znamenat freedom (svoboda), R respect (úcta), I interested in his interests (zájem o jeho zájmy), E equality in spirit (duševní rovnost), N nurture your friend (pečuj o přátelství), D devotion (věrnost).

V REGENERACI 9/2000 jsem zveřejnila adresu, kde zájemci získají podrobnosti o společnosti ALOHA INTERNATIONAL (AI P. O. Box 665, Kilauea, HI 96754). Na časté žádosti čtenářů sděluji, že jedinou podmínkou členství v této společnosti je podpis prohlášení, že věříte, že bezpodmínečná láska je nejdůležitější motivací a hlavním smyslem našeho života. Já sama jsem o tom přesvědčena.

Opět se s vámi loučím pozdravem ALOHA.

Marjánka VRABCOVÁ–McCOMB
     Obsah čísla 8/2002